Đăng ký học chứng chỉ nghề, cấp bằng nghề

Trường Trung Cấp Thăng Long thông báo tuyển sinh đào tạo. Cấp Chứng chỉ nghề khi kết thúc khóa học. Thời gian đào tạo vào thứ 7 và chủ nhật...

Học Chứng Chỉ Xe Xúc Cấp Tốc-Học Phí Thấp Nhất Toàn Quốc

Học Chứng Chỉ Xe Xúc Cấp Tốc-Học Phí Thấp Nhất Toàn Quốc    

Học Chứng Chỉ Xe Nâng Cấp Tốc-Học Phí Thấp Nhất Toàn Quốc

Trường Trung Cấp Thăng Long tổ chức học chứng chỉ xe nâng cấp tốc, Học phí thấp nhất toàn quốc, Đăng ký học chứng chỉ xe nâng cấp tốc liên...

Học Chứng Chỉ Thợ Hàn Tại Hải Dương

Do nhận thấy sự quan tâm và tìm kiếm nhiều trên mạng về vấn đề học nghề thợ hàn,hàn 3G, hàn 6G. chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các...